Volebný program

Môj volebný program na roky 2017 – 2022

  • Pokračovať v doposiaľ úspešnom získavaní peňazí pre región Ružomberka z rozpočtu VÚC a z eurofondov
  • Zachovať doterajšiu vysokú úroveň stredného školstva a pokračovať v rozbehnutých rekonštrukciách školských zariadení
  • Rozvíjať na stredných školách najmä tie odbory, ktoré nájdu uplatnenie na pracovnom trhu
  • Budem vyvíjať tlak na prednostnú výstavbu diaľnice D1 a rýchlostnej komunikácie R1
  • Napriek kvalitnej úrovni sociálnej starostlivosti o našich občanov budem požadovať zazmluvnenie nových zariadení pre seniorov, pretože seniorov v našom okrese výrazne pribúda
  • Pokračovať v pravidelnej údržbe a zvyšovať komfort vodičov ciest 2. a 3. triedy
  • Naďalej zlepšovať stav kultúrnych zariadení a pamiatok v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (Liptovské múzeum Ružomberok, hrad Likava …)
  • Aj naďalej mať otvorené dvere na pravidelnú komunikáciu s občanmi
  • Z prostriedkov, ktoré získam z mandátu poslanca ŽSK budem aj naďalej podporovať rôzne kultúrne a spoločenské podujatia v našom okrese

„MOTTO“

Za roky, ktoré vás zastupujem ako poslanec Žilinského samosprávneho kraja som sa snažil podporiť a presadiť náš okres. Podarilo sa úspešne zrealizovať množstvo projektov, ciest, stabilizovať školstvo a sociálnu oblasť v okrese. Uchádzam sa o vašu dôveru v nastávajúcich voľbách 4. novembra 2017, aby som ďalej presadzoval záujmy občanov nášho regiónu. S číslom 25 sa uchádzam o vašu dôveru a sľubujem, že z pozície poslanca urobím všetko preto, aby VÚC podporoval čo najviac aktivít v našom regióne.
Ing. Michal Slašťan