Čo som urobil ako primátor

Po nástupe do funkcie primátora som sa snažil čo najrýchlejšie oboznámiť s náplňou práce, spoznať kolegov, zamestnancov mestského úradu a čo najrýchlejšie sa zapojiť najmä do procesu získavania externých peňazí z európskych zdrojov. Počas môjho pôsobenia v rokoch 2006 – 2010 sa podarilo mestu Ružomberok získať veľmi slušné objemy týchto finančných prostriedkov, ale rovnako vybudovať nové investície z vlastných zdrojov, ktoré si dovolím teraz vymenovať:

 1. Bývanie: prioritná bola oblasť bývania. V roku 2007 sme skolaudovali 58-bytovú jednotku na sídlisku Klačno, ktorú úspešne začalo realizovať ešte bývalé vedenie. Následne sme v roku 2009 otvorili 85-bytovú jednotku v Baničnom, kde sme po prvý krát použili pri výbere nových nájomníkov systém losovania, ktorý zabezpečoval oveľa väčšiu transparentnosť pri prideľovaní bytov. Ďalej sme odkúpili za výhodnú cenu ubytovacie zariadenie v Štiavničke, kde sme poskytli cca 80 postelí (40 štartovacích jednoizbových bytov) pre začínajúce rodiny alebo menej solventných ľudí. Rozpracovali sme prestavbu ubytovne na Bystrickej ceste, ktorá bola otvorená v roku 2012. Rovnako sme pripravili výstavbu sociálnych bytov v mestskej časti Rybárpole, ktoré už slúžia občanom mesta. V tejto oblasti je potrebné aj naďalej intenzívne pokračovať.
 2. Školstvo: počas môjho pôsobenia vo funkcii primátora mesta sa nám postupne podarilo zrekonštruovať niekoľko materských škôl, každú v objeme cca 330 tis. eur, napríklad MŠ na Moyzesovej ulici, Riadok, Hrabovo a Klačno. Boli sme úspešní v grantových zdrojoch na prestavbu základných škôl Klačno, Zarevúca a Bystrická cesta, pričom až v roku 2013 sa dokončí realizácia ZŠ Bystrická cesta. Úspešne sme riešili aj problematiku predškolských zariadení, kde musím spomenúť najmä novovybudovanú MŠ Klačno a spolu s Mondi SCP novozriadené jasle na sídlisku Roveň.
 3. Grantové projekty: veľmi úspešní sme boli v získavaní európskych peňazí spolu s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, kde sme v spolupráci s týmto subjektom zabezpečili peniaze na odkanalizovanie celého okresu Ružomberok (Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Ružomberok – Biely potok, Hubová, Ľubochňa, Stankovany a Liptovské Sliače). Za takisto veľmi úspešný grant považujem komplexnú rekonštrukciu námestia Moyzesa, ktoré bolo zrekonštruované sumou do 1,5 mil. eur. Ale priznám sa, že dve akcie sú mne osobne najbližšie. Je to komplexná rekonštrukcia átria mestského úradu, kde sme získali z nefunkčného priestoru výborné a funkčné klientské centrum so splnením požiadavky bezbariérového prístupu. Vždy s veľkou spokojnosťou sa prechádzam po týchto priestoroch a vidím v nich aj kúsok rukopisu svojej osoby. Druhá vec je prepojenie ciest Bottova – Bystrická, kde je ukážková stavba dvojsmerného mosta cez riečku Revúca pri firmách Povodie Váhu a Mestské lesy, ktorý nahradil nefunkčnú skorodovanú a rozlámanú lavičku pre chodcov. Myslím si, že tento prepoj musí reálne mysliacičlovek oceniť kladne. Za veľmi dôležitý fakt považujem začatie komplexnej obnovy a výmeny teplovodných rozvodov, t. z. rekonštrukciu kúrenia v meste Ružomberok. Bývalá firma R.E.S., a.s. sa v roku 2006 dostala za výrazne negatívneho hospodárenia do konkurzu. Následne prebehla úspešná reštrukturalizácia, ktorá môže slúžiť ako príklad pre mnoho miest na Slovensku, a týmto bola cena tepla pre občana výrazne znížená. Táto investícia vo výške cca 8 mil. eur bez DPH je už dokončená. Aj za pomoci Mondi SCP sú občania mesta zásobovaní teplom za primerane nižšie ceny s perspektívou životnosti nových kvalitných rozvodov viac ako 30 rokov. Veľmi ma mrzí meškanie výstavby diaľnice D1. V roku 2007 bolo prisľúbené bývalým ministrom, že v priebehu 4 rokov dôjde k prepojeniu Ivachnová – Hubová a následne boli aktuálne myšlienky prepojiť rýchlostnou komunikáciou R1 Banskú Bystricu a Ružomberok s pokra ovaním na Dolný Kubín do Poľska. Žiaľ, aj na základe negatívneho postoja niektorých obyvateľov Ružomberok sa táto etapa výstavby komunikácie R1 stala veľmi neistá. Som toho názoru, že diaľnice sú tepny, ktoré privádzajú do miest kapitál, pracovné miesta a rozvoj. Naše mesto však v tejto oblasti stále ťahá za kratší koniec.
 4. Hospodárenie: ako poslanec samosprávneho kraja a člen finančnej komisie som sa snažil dbať na vyrovnané hospodárenie VÚC:
 • úzkou spoluprácou so strednými školami zabezpečiť finančné prostriedky na týchto školách
 • prestavbou domova dôchodcov v Likavke
 • rekonštrukciou bývalej strojníckej školy, jej presťahovaním do Spojenej školy na Sládkovičovej ulici
 • rekonštrukciou strechy štátneho Gymnázia
 • prestavbou budovy Liptovského múzea v Ružomberku
 • pravidelnou konzultáciou pri opravách povrchov ciest správe Žilinského VÚC
 • pravidelnými stretnutiami s riaditeľmi týchto inštitúcií
 • prenášaním problémov a pripomienok odborným riaditeľom alebo priamo predsedovi VÚC
 • spolufinancovaním rôznych kultúrnych akcií v rámci okresu Ružomberok z prostriedkov Žilinského VÚC
 • podporou mnohých akcií z platu poslanca