Obchodná akadémia – fakty

Vzhľadom na množstvo dezinformácií o dianí na Obchodnej akadémii (OA) v Ružomberku si dovolím predstaviť svoj osobný názor. V prvom rade, riaditelia stredných škôl v rámci žilinského kraja naplánovali prijať cca 9700 žiakov do prvých ročníkov, zatiaľ čo skutočný počet budúcich prvákov v žilinskom kraji bol viac ako o 3000 menší. Táto skutočnosť poskytla negatívne všetky okresy v našom kraji a samozrejme aj OA. Jednoducho je o viac ako 30% menej skutočných žiakov voči tomu, ako to naplánovali všetky stredné školy. Petícia rodičov a priaznivcov OA Ružomberok žiaľ priniesla opačný efekt, pretože politické zoskupenie poslancov žilinského samosprávneho kraja je také, aké je. Poslanci ŽSK za Ružomberok dohodli s predsedom, že v budúcom školskom roku sa otvorí 1 trieda externého štúdia a urobia maximum pre to, aby v šk. roku 2016/2017 boli otvorené 2 prvé ročníky. Som presvedčený, že ružomberskí poslanci vylobovali maximum pre OA a tiež, že stav stredného školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v našom okrese patrí medzi najlepšie v kraji. Žiadna petícia nenahradí prirodzený úbytok detí a podotýkam, že rovnako neboli otvorené prvé ročníky vo všetkých ďalších okresoch samosprávneho kraja.

Comments are closed.