Ak nepribudne 300 pracovných miest, moja misia bude neúspešná

Pripravili sme pre vás rozhovor s prvým zástupcom primátora mesta Michalom Slašťanom. Prezradil, aké sú jeho priority, čo pre neho nový post znamená a aj ako to aktuálne vyzerá v poslaneckom klube KDH v Ružomberku.

Zvažovali ste prijatie ponuky viceprimátora, keďže ste vo voľbách boli protikandidátom súčasného primátora Igora Čombora?
Tri dni po voľbách mi volal novozvolený primátor Igor Čombor ohľadne stretnutia, na ktorom som dostal priamu ponuku na výkon pozície prvého viceprimátora. Myslím si, že primátor, rovnako aj ja sme skúsení manažéri. Volebná kampaň končí voľbami a praktický výkon funkcie je niečo, čo treba od kampane oddeliť. Naše rozhovory s primátorom boli priame a otvorené, trvali aj niekoľko hodín. Nakoniec som sa rozhodol pozíciu, aj po porade v klube KDH, prijať.

Čo pre vás znamená pozícia prvého zástupcu primátora mesta?
Post viceprimátora považujem za veľký záväzok, pretože som sa snažil celý život pracovať, aby bola s mojou prácou spokojnosť. Chcem ešte niekoľko rokov poskytnúť skúsenosti z komunálnej politiky službe obyvateľom mesta.“

Na internetovej stránke ruzomberok.sk je náplň vašej práce podrobne rozpísaná tak trochu v úradnom štýle. Skúste do ľudskej reči preložiť agendu, ktorú budete mať na starosti?
Mojou agendou bude sociálna a kultúrna oblasť, predovšetkým školstvo, ale aj šport. V správe budem mať aj podniky s majetkovou účasťou mesta Ružomberok. Týka sa ma aj problematika regionálneho rozvoja, Vlkolínec, či čerpanie eurofondov. Spolu s vedením mesta budeme pracovať ako tím, teda sa budem snažiť poradiť a pomôcť aj v iných oblastiach, ako je povedzme finančná.

Prejdime na politickú nôtu. Aká je aktuálna situácia v klube KDH? Pýtame sa, lebo na pozadí rozhodovania o poste viceprimátora iste zavážil aj fakt, že za sebou máte tento početný klub v mestskom zastupiteľstve…
Klub KDH je znova stabilný. V súčasnosti máme 9 členov, vo voľbách sme kandidovali v koalícii s SDKÚ, získali sme 7 poslaneckých kresiel za KDH, pričom Milan Šlávka z SDKÚ bude pôsobiť v klube primátora Igora Čombora. Po rokovaniach do nášho klubu pribudli Róbert Kolár a Ľubomír Kubáň. Môžem zodpovedne prehlásiť, že týchto 9 poslancov tvorí stabilný klub. Predsedom klubu som zatiaľ ja. Je však interná dohoda, aby priamy zástupca primátora nebol aj predsedom klubu. Preto sa v určitom časovom horizonte predsedom klubu stane pravdepodobne Ján Bednárik.

Viete v takejto konštelácii garantovať podporu klubu KDH pri rozhodovaní v mestskom zastupiteľstve ohľadne vecí, ktoré bude vedenie radnice na rokovaniach predkladať?
Vždy pred rokovaním zastupiteľstva ako zástupca primátora prednesiem v klube KDH veci, ktoré budem považovať za problémovejšie. Primátor sľúbil, že sa na rokovaní klubu pred zasadnutím zastupiteľstva vždy zúčastní a veci si vyjasníme. Vtedy viem garantovať úplnú podporu promestských aktivít.

Aké konkrétne ciele ako viceprimátor ste si vytýčili na najbližšie štyri roky a ako by ste ich chceli dosiahnuť?
S primátorom sme mali podobný volebný program. V prvom rade je treba v meste vytvoriť nové pracovné miesta. Už v januári budeme mať rokovania s dvomi potenciálnymi investormi, výsledok v tejto chvíli nechcem predpovedať.

Môžete investorov už aj konkretizovať?
O jednom sa hovorí už dlhšie, teda pôjde o Milana Fiľa. Rysuje sa aj investor, ktorý by zamestnal približne 100 ľudí v montážnej výrobe. Svoju misiu budem považovať za neúspešnú, ak sa nám v horizonte štyroch rokov nepodarí v Ružomberku vytvoriť 300 pracovných miest.

Pokračujme v ďalších cieľoch…
Začíname riešiť výkup pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v troch lokalitách. Jednou z najväčších plôch je lokalita Hríby medzi Novou a Starou Černovou, kde by sa mohlo podariť aspoň čiastkové riešenie najskôr. Sú tam pozemky pre 200 rodinných domov, počas dvoch rokov by sme chceli vykúpiť pozemky pre štvrtinu z tohto počtu. Začíname uvažovať o plochách od Mondi smerom k Ludrovej. Preveríme aj možnosti okolo Gejdáku. Ukazuje sa, že lokality Kalvária a Dielec sú veľmi komplikované na majetkovo-právne vysporiadanie. V neposlednom rade sa chceme úspešne zapojiť do grantových výziev. Začalo sa nové programovacie obdobie 2014-2020, takže budeme úzko spolupracovať s príslušným oddelením radnice a mal som už niekoľko stretnutí s agentúrami, ktoré pôsobia v tejto oblasti. Chceme dokončiť komplexnú opravu plavárne, rekonštrukciu ZŠ Sládkovičova a zlepšenie stavu chodníkov. Celé vedenie budeme tlačiť na urýchlenú dostavbu D1 a zreálnenie výstavby R1 medzi Banskou Bystricou-Ružomberkom a ďalej do Poľska.

V závere sa slovom pristavme pri téme basketbal. Mali by ste sa stať prezidentom mestského basketbalového klubu. Čo je na tom pravdy?
Chcel by som, aby sa basketbal dostal z finančnej krízy a stal sa z neho šport, ktorý bude pýchou mesta. Aj keď športové úspechy basketbalistiek za uplynulé štyri roky boli naozaj výborné. Po ukončení misie bývalého primátora Jána Pavlíka na čele basketbalového klubu, by som mal onedlho na tento post nastúpiť ja ako prezident. V klube sa robí finančný audit, ktorý je tesne pred ukončením. Dávam si podmienku, že prevezmem riadenie basketbalu, keď bude jasná finančná situácia. Aj po eliminácii väčšej časti dlhu sponzorom ešte koncom minulého roka, dlh naďalej zostáva. Po jeho vyriešení, mám pripravený spôsob financovania klubu na najbližšie štyri roky s tým, že zabezpečím jeho stabilizáciu. Financie tak či tak v ďalších rokoch nebudú postačovať na európske súťaže. Verím, že sa mi cez marketing podarí nájsť nových sponzorov tohto športu.“

JÁN SOKOLSKÝ

Rozhovor bol publikovaný v Ružomberskom hlase č. 1/2015.

Comments are closed.