ČO SOM UROBIL AKO POSLANEC VUC

  • Na Obchodnej akadémii v Ružomberku sa podarilo dotiahnuť rekonštrukciu telocvične, ktorá sa rozbieha práve v týchto dňoch a udržať počet tried na tejto strednej škole
  • V najbližšej dobe budú realizované akcie na zníženie tepelných strát pri vykurovaní na Gymnáziu Š. Moyzesa, Spojenej škole, Škole úžitkového výtvarníctva a Strednej polytechnickej škole v Ružomberku
  • Získať počet prvých ročníkov podľa požiadaviek jednotlivých stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC Žilina
  • Presadiť a zapracovať výstavbu cesty R1 cez Ružomberok do pripravovaného územného plánu kraja
  • Presadiť požiadavky pracovníkov sociálnych služieb, kultúry, pri ich investičných potrebách
  • Opraviť/položiť nový asfalt, cca 160 tis. M2 v našom okrese
  • Cca 340 tis. € išlo do opravy oporných múrov, mostov v L. Revúcach, Švošove, Komjatnej,…
  • Výrazne zvýšiť účasť samosprávneho kraja na kultúrnych a športových podujatiach v rámci okresu a zvýšiť ich financovanie
  • Dovybaviť zariadenia sociálnych služieb v rámci okresu a skvalitniť poskytované služby v nich (Trojlístok Ružomberok a DSS Likavka)